Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
Savanorių a. 5,
Panevėžys
(8 45) 46 33 33
  

LIETUVOS RESPUBLIKOJE TEIKIAMOS TRANSPORTO LENGVATOS

Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas.
Tarptautiniuose maršrutuose šios lengvatos negalioja.
Asmuo, tik pateikęs dokumentą, patvirtinantį jo teisę į transporto lengvatas, gali įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto arba priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą.

Keleivių kategorija Tolimojo susisiekimo autobusais Vietinio susisiekimo (priemiestiniais) autobusais Vietinio susisiekimo (miesto) autobusais ir troleibusais
Nemok. 80% nuol. 50% nuol. Nemok. 80% nuol. 50% nuol. Nemok. 80% nuol. 50% nuol.
1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis(vaikai invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
2. Asmenys, kuriems nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas didelių spacialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30 - 55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11 - 13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę specialų nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
5. Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurio antroje pusėje įrašyta 3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai (jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai - lengvata neteikiama) - taip - - taip - - taip -
6. Pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su gimimo data - taip - - taip - - taip -
7. Nuo 1939 -1990 metų okupacijos nukentėję asmenys - politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
8. Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, pateikę pasą, neįgaliojo (invalido), pensininko, pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą - taip - - taip - - taip -
9. Asmenys, kuriems nustatytas 30 - 55 procentų darbingumo lygis, arba asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
10. Pasipriešinimo 1940 -1990 metų okupacijoms dalyviai -kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai, pateikę kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
11. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
12. Nuo 1939 - 1990 metų okupacijų nukentėję asmenys - politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni nei 70 metų, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
13. Asmenys, nuo 70 iki 80 metų, pateikę pasą, neįgaliojo, pensijos gavėjo, pensininko arba šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą - - taip - - taip - - taip
14. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas mokiniai, pateikę mokinio pažymėjimą. - - taip - - taip - taip, terminuo- tas vardinis bilietas taip, vienkart. bilietas
15. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę ar dieninę studijų formą, pateikę Lietuvos studento ar tarptautinį studento ISIC pažymėjimą, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, pateikę tarptautinį ISIC ar asmens dokumentą, mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pateikę mokinio pažymėjimą. - - taip - - taip - - -
16. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę ar dieninę studijų formą, pateikę Lietuvos studento ar tarptautinį studento ISIC pažymėjimą, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, pateikę tarptautinį ISIC ir asmens dokumentą, vaikai nuo 7 iki 8 metų, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniniu proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pateikę mokinio pažymėjimą. - - - - - - - taip, terminuo- tas vardinis bil. taip, vien- kartinis bil.
17. Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimos vietos, pateikus vaiko gimimo liudijimą, pasą ar gimimo įrašą liudijantį išrašą taip - - taip - - taip - -
18. Keleiviui, vežančiam vaiką ( vaikus) iki 7 metų, užimant atskirą sėdimą vietą - - taip - - taip - - taip
19. Vežantis keletą vaikų iki 7 metų, už trečiąjį ir kitus mokama - - taip - - taip - - taip
20. Vežantis vaikus nuo 7 iki 10 metų, pateikus tvarkingą mokinio pažymėjimą, gimimo liudijimą ar pasą, mokama - - taip - - taip - - -© UAB "Panevėžio autobusų parkas", J.Basanavičiaus 67 K4, Panevėžys. Įmonės kodas 147024322 PVM kodas LT47024319 Duomenys kaupiami ir saugomi "VĮ Registrų centras" Juridinių asmenų registre
2004 Sprendimas UAB "LITS".