ASMENŲ JUDĖJIMAS TARP SAVIVALDYBIŲ

Primename, kad nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00.00 val. iki 2021 m. vasario 28 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos teritorijoje ribojamas asmenų judėjimas tarp savivaldybių, išskyrus atvejus kai vykstama:

  • į savo gyvenamosios vietos savivaldybę;
  • į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę dėl artimųjų giminaičių mirties;
  • į darbą (darbo reikalais), kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje;
  • į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų;
  • dėl sveikatos priežiūros paslaugų;
  • dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykimas į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę yra neišvengiamai būtinas.

Šis ribojimas netaikomas asmenims – vienos šeimos nariams ar vieno ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise.

 

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.