VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „KELIONĖ AUTOBUSU“

Panevėžio autobusų parkas organizuoja vaikų piešinių konkursą „Kelionė autobusu“.
Kviečiame 5-15 m. amžiaus vaikus aktyviai dalyvauti, o geriausiųjų laukia prizai ir jūsų piešinių paroda Panevėžio autobusų stotyje.
Piešinius galima pateikti 2023 m. lapkričio 15 – gruodžio 15 dienomis.

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „KELIONĖ AUTOBUSU“ NUOSTATAI (patvirtinta UAB “Panevėžio autobusų parkas” generalinio direktoriaus 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 39)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Piešinių konkurso „Kelionė autobusu“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.
1.2. Konkurso organizatorė – UAB „Panevėžio autobusų parkas“, koordinatorė Danutė Augustinienė, el. p. dana@panevezioautobusai.lt, tel. +370 612 26 558
1.3. Konkursas organizuojamas tikslu skatinti vaikų kūrybiškumą, jų susidomėjimą viešuoju transportu ir savo gyvenamąja aplinka.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
2.4. Konkursas vyks nuo 2023 m. lapkričio 15 d. iki 2023 gruodžio 16 d.
2.5. Atrinkti geriausių piešinių autoriai bus skelbiami 2023 m. gruodžio 19 d. Panevėžio autobusų parko FB paskyroje, o jų piešiniai eksponuojami Panevėžio autobusų stotyje.
2.6. Konkurse gali dalyvauja 5 – 15 metų amžiaus vaikai.
2.7. Piešinius reikia pristatyti į Panevėžio autobusų stoties bilietų kasas, adresu Savanorių a. 5 , Panevėžys.
III. REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS
3.8. Piešinys turi atspindėti konkurso temą „Kelionė autobusu“.
3.9. Piešinys turi būti A3 formato (29,7 x 42 cm), tvarkingas ir visiškai pabaigtas.
3.10. Piešinys gali būti atliktas įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, pieštukais, flomasteriais ir kt. piešimo priemonėmis.
3.11. Vienas autorius gali pateikti 1 (vieną) savo piešinį.
3.12. Kitoje piešinio pusėje turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, mokymosi įstaigos pavadinimas.
3.13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus savo nuožiūra ir surengti geriausių darbų ekspoziciją (parodą) Panevėžio autobusų stotyje.
IV. PIEŠINIŲ VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
4.14. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso organizatoriai).
4.15. Komisija, vertindama piešinius, atsižvelgs į temos suvokimą ir atskleidimą, meniškumą ir originalumą.
4.16. Pastebėjus, kad darbai neatitinka konkurso nuostatų, turi defektų (neatitinka formato reikalavimų, sutepti, sulamdyti, nebaigti piešti ir pan.), nebus vertinami.
4.17. Atrinkti geriausi darbai bus eksponuojami parodoje Panevėžio autobusų stoties laukimo salėje.
4.18. Su konkurso laimėtojais bus susisiekta nurodytais kontaktais.
4.19. Išrinktų piešinių autoriams bus įteikti diplomai ir organizatorių įsteigti prizai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.20. Pateikdami darbus konkurso dalyviai neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriui neišimtines teises naudoti ir viešai skelbti konkursui pateiktus kūrinius, nurodant autoriaus pavardę.
5.21. Piešinio pateikimas konkursui reiškia dalyvio ir jo tėvų ar mokytojų sutikimą su šių nuostatų sąlygoms, taip pat leidžia konkurso viešinimo tikslais skelbti autorių pavardes parodoje, žiniasklaidoje, internetinėse komunikacijos priemonėse.
5.22. Duomenų valdytojas įsipareigoja tvarkyti konkurso metu pateiktus asmens duomenis laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą.

Linkime kūrybinės sėkmės ir išradingumo!

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.