Autobusų stotyje veikia rankinio bagažo priėmimo/išdavimo  ir smulkių siuntų gabenimo maršrutiniais autobusais skyrius. Jums tereikia atnešti siuntą ir ji maršrutiniu autobusu greitai ir patikimai pasieks norimą paskirties vietą.

Siuntos gavėjui nereikia laukti atvykstančio autobuso – siuntinį galima atsiimti jam patogiu laiku. Gauta siunta nemokamai saugoma dvi darbo dienas (įskaitant atvežimo dieną). Už sekančias saugojimo dienas imamas papildomas mokestis.

 • Savanorių a. 5, Panevėžys
 • Telefonas: +370 45 46 85 84
 • Darbo laikas:
  I – V       5.30 – 18.30
  VI           6.45 – 16.30
  VII          6.45 – 15.45

  Pietų pertrauka:
  VI – VII   9.15 – 9.45, 13.15 – 13.45

Siuntų gabenimo maršrutiniais autobusais įkainiai:

iki 100 km 101 – 200 km 201 – 300 km 301 – 400 km
EUR EUR EUR EUR
Siunta iki 200 g 2,30 3,20 3,70 5,50
Siunta iki 1 kg 3,10 4,40 4,90 6,90
Siunta nuo 1 kg iki 5 kg 3,80 5,10 6,00 8,80
Siunta nuo 5 kg iki 10 kg 4,70 6,30 6,60 9,40
Siunta nuo 10 kg iki 15 kg 5,50 7,50 8,00 11,50
Siunta nuo 15 kg iki 20 kg * 10,10 11,50 11,70 18,20
Siunta nuo 20 kg iki 25 kg * 14,30 14,60 14,90 24,80
Siunta nuo 25 kg iki 30 kg * 17,20 17,20 18,40 31,40
Negabaritinė ir reikalaujanti specialių transportavimo sąlygų * 6,00 EUR papildomas mokestis, įskaitant PVM
* Esant autobuso techninėms galimybėms
Neatsiimtos siuntos saugojimas už kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo 3-čios gavimo dienos 0,50 EUR papildomas mokestis, įskaitant PVM

Į Minską siųsti priimami tik A5 ir A4 formato lapai (sutartys, prašymai, pažymos, pakvietimai, komerciniai pasiūlymai, sertifikatų kopijos ir pan.).

Siųsti nepriimami lengvųjų automobilių dokumentai, pasai ir jų kopijos, fotografijos, kompaktiniai diskai, žurnalai, lankstinukai, brošiūros, komerciniai pasiūlymai su fotografijomis ir pan.

Siuntas reikia atsiimti iš vairuotojo – ekspeditoriaus, siuntų terminalo nėra. Neatsiimtos siuntos grąžinamos į Vilnių.

Siuntos į Rygą vežamos tranzitu per Kauno siuntų skyrių. Tiesiogiai siuntų iš Panevėžio autobusų stoties siuntų skyriaus siuntos nevežamos

Ryga:

Svoris
iki 200 g iki 1 kg iki 5 kg iki 10 kg iki 15 kg iki 20 kg
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 00,00 EUR

Minskas:

Vokas
10,00 EUR

PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SIUNTŲ VEŽIMO SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

  1. Siuntų vežimo skyriaus paslaugos – siuntų priėmimas/išdavimas, paskirstymas ir vežimas maršrutiniais autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, pagal galimybę, už jos ribų, pagal patvirtintus siuntų vežimo įkainius. Taisyklės taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems UAB „Panevėžio autobusų parkas“ teikiamomis paslaugomis. Siuntėjas privalo susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis, tai patvirtindamas parašu siuntos kvite.
  2. Siuntėjas visiškai atsako už siuntos supakavimą ir siuntos turinį. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 0,6 metrų aukščio. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonei, aplinkai ir žmonių sveikatai. Siuntų priėmėjas turi teisę nepriimti netinkamai supakuotų siuntų. Esant netinkamam siuntos įpakavimui, UAB „Panevėžio autobusų parkas“ neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti siuntėjui pretenziją dėl UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
  3. Siuntų paketuose draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai:
   1. lengvai užsidegančių, sprogstančių, dvokiančių, nuodingų, tepių, radioaktyvių, šalčiui ar karščiui neatsparių medžiagų
   2. smailių, aštrių, pjaunančių daiktų, ginklų, šaudmenų ar jų dalių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
   3. nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
   4. pinigų, obligacijų, vertybinių popierių, monetų, asmens dokumentų, brangenybių, meno, antikvarinių ir juvelyrinių dirbinių;
   5. gyvų gyvūnų, paukščių, žuvyčių.
  4. Dūžtančios, trapios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui siuntos yra vežamos siuntėjo rizika, t. y. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ už šias siuntas neatsako.
  5. Gavėjas privalo atsiėmimo metu, dalyvaujant darbuotojui, apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti siuntos kvite. UAB “Panevėžio autobusų parkas” neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo, jeigu siuntos priėmimo metu nebuvo apie tai įrašyta siuntos kvite.
  6. Siuntos vežamos autobuso atskiroje bagažo sekcijoje. Jų vežama tiek, kiek telpa šioje sekcijoje.
  7. Siuntų paslaugų teikėjas priima siuntas, sudarytas iš vieno ar kelių paketų, kurių vieno paketo svoris ne didesnis kaip 15 kg, o dydis ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba bendra trijų dydžių (ilgis, aukštis, plotis) suma ne didesnė kaip 180 cm.
  8. Esant techninėms autobuso galimybėms (5 punktas), už atitinkamą mokestį priimamos siuntos iki 30 kg.
  9. Didesnes siuntas, negu nurodyta 7 punkte, kurių bendra trijų dydžių (ilgis, aukštis, plotis) suma ne didesnė kaip 250 cm, o viena kraštinių ne didesnė kaip 70 cm, vadinamos negabaritinėmis siuntomis. Esant techninėms autobuso galimybėms (6 punktas), už negabaritinių ir reikalaujančių specialių transpotrtavimo sąlygų siuntų vežimą taikomas papildomas mokestis.
  10. Esant techninėms autobuso galimybėms, vežami dviračiai. Vežami dviračiai turi būti švarūs ir techniškai tvarkingi. Nuo dviračių privalo būti nuimta visa papildoma, kelionės metu galinti nukristi įranga, t.y. vaikų kėdutės, daiktų krepšiai ir kita. Dviračio rėmas, sėdynė ar kitos transportavimo metu galinčios būti pažeistos dalys, privalo būti apsaugotos nuo pažeidimų atitinkama pakuote.  Autobusais nevežami elektriniai, motoriniai, triračiai, BMX dviračiai. Dviračio vežimas priskiriamas prie negabaritinių siuntų, t. y. taikomas papildomas mokestis.
  11. Siunta turi būti pristatyta į siuntų vežimo skyrių ne vėliau kaip 30 min. iki norimo reiso išvykimo.
  12. Ant siuntos siuntėjas užrašo gavėjo ir siuntėjo rekvizitus – miestas, vardas, pavardė, įmonės ar įstaigos pavadinimas, telefonas.
  13. Siuntėjas pasirenka siuntos išsiuntimo iš Panevėžio autobusų stoties laiką pagal siuntų vežimo skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Savo parašu patvirtina, kad siuntos kvite nurodyti duomenys (siuntėjas, gavėjas, telefonų numeriai, siuntos išvykimo/atvykimo laikas, siuntos svoris) yra teisingi. Bet kokie šių duomenų pakeitimai yra galimi tik siuntėjui atvykus į siuntų vežimo skyrių, turint su savimi siuntos kvitą ir pakeitimus patvirtinus parašu naujai sukurtame siuntos priėmimo dokumente.
  14. Siuntėjas privalo informuoti gavėją apie siuntos atsiėmimo laiką, vietą ir sąlygas.
  15. Siunčiant siuntą, įforminami siuntos dokumentai: siuntos kvitai, kasos aparato čekis, kuris išduodamas klientui ir, klientui pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra.
  16. Apmokėjimas galimas grynais, kortele arba pavedimu, sudarant sutartį.
  17. Siuntėjas turi teisę atsisakyti nustatyta tvarka apiformintos ir apmokėtos paslaugos. Atsisakius, siuntėjas moka aptarnavimo mokestį lygų 10 % siuntos pervežimo kainos dydžiui.
  18. Jei siunčiant siuntą pasinaudota paslauga apmoka gavėjas, o gavėjas siuntos neatsiėmė, už grąžintą siuntą Siuntėjas sumoka siuntos vežimo mokestį.
  19. Už priimtų iš kliento siuntų saugumą atsako siuntą vežti ar saugoti priėmusi įmonė. Praradus ar sugadinus siuntą siuntėjui grąžinama 10 (dešimt) kartų didesnė už siuntos vežimą sumokėta suma.
  20. Dėl objektyvių priežaščių Vežėjui negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą, siunta grąžinama į siuntos išsiuntimo skyrių ir, suderinus su siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu. Siuntėjui atsisakius siųsti pakartotinai, už neįvykdytą paslaugą grąžinami pinigai.
  21. Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį punktą, neturintį siuntų skyriaus, ir nebuvo laiku atsiimta iš autobuso ne dėl vežėjo kaltės, yra grąžinama į siuntų vežimo skyrių, tuo atveju siuntėjui pinigai už vežimą negrąžinami. Pakartotinai vežama iš naujo apmokėjus 30 % siuntos vežimo kainos.
  22. Griežtai draudžiama siuntas vežimui duoti tiesiogiai autobusų vairuotojams.
  23. Gautos iš kitų miestų siuntos atiduodamos tik siuntų vežimo skyriuje.
  24. Siunta atiduodama asmeniui, kuriam yra adresuota, pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys (asmens dokumento numeris ir serija) įrašomi į siuntos gavimo kvitą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą arba įmonės suteiktą įgaliojimą, kartu pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tretiesiems asmenims siuntos atiduodamos pateikus siuntos gavėjo pasirašytą raštišką įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  25. Siuntų vežimo skyriuje atvežtos siuntos nemokamai saugomos dvi darbo dienas, įskaitant atvežimo dieną. Už kiekvieną kitą darbo dieną gavėjas moka patvirtintą siuntos saugojimo mokestį. Už kalendoriuje numatytas poilsio ir šventines dienas saugojimo mokestis neimamas.
  26. Neatsiimtos siuntos saugomos 20 kalendorinių dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į siuntėjo stotį. Apie grąžintą siuntą informuojamas siuntėjas. Už grąžinamos siuntos vežimą mokestis neimamas. Jei grąžintos siuntos neatsiimamos per 6 mėnesius po siuntos grąžinimo, siunta utilizuojma.
  27. Visoms siunčiamoms/gautoms siuntoms gali būti atliktas valstybės įgaliotos institucijos muitinis patikrinimas. Tikrinimo proceso metu siuntėjo ar gavėjo siuntoje radus draudžiamų daiktų, daiktai gali būti sulaikomi teisės aktuose nustatyta tvarka. Dėl daiktų, kurie buvo siunčiami nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, „UAB Panevėžio autobusų parkas“ neatsako. Dėl nepagrįsto ar neteisėto siuntos sulaikymo ir iš to atsiradusių nuostolių siuntėjas ar gavėjas privalo kreiptis į muitinės patikrą atlikusią instituciją.
  28. Siuntimo paslaugos metu gautus asmens duomenis gali tvarkyti darbuotojai, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsiSiuntų vežimo skyriaus paslaugos – siuntų priėmimas/išdavimas, paskirstymas ir vežimas maršrutiniais autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, pagal galimybę, už jos ribų, pagal patvirtintus siuntų vežimo įkainius. Taisyklės taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems UAB „Panevėžio autobusų parkas“ teikiamomis paslaugomis. Siuntėjas privalo susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis, tai patvirtindamas parašu siuntos kvite.

 

 BAGAŽO SAUGOJIMO TAISYKLĖS

 1. Bagažo saugojimo taisyklės yra teikiamų bagažo saugojimo paslaugų pagrindas. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems bagažo saugojimo paslaugomis. Paslaugos naudotojai privalo savarankiškai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis.
 2. Bagažo saugojimo kaina 0,60 Eur už vieną bagažo vieneto saugojimą 1 pilną ar nepilną kalendorinę dieną, nuo bagažo saugojimo skyriaus darbo laiko pradžios, iki jo darbo laiko pabaigos.
 3. Bagažas saugojimui priimamas remiantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl autobusų stočių veikos nuostatų patvirtinimo“.
 4. Autobusų stoties bagažo saugojimo skyriuje  už mokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, gyvūnus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.
 5. Autobuso stoties bagažo saugojimo skyriuje  bagažas saugomas 30 kalendorinių dienų.
 6. Per 30 kalendorinių dienų savininkui neatsiėmus bagažo, jis sunaikinamas.
 7. Darbuotojas, priimdamas bagažą saugojimui, klientui išduoda bagažo kvitą, kurį privaloma saugoti iki bagažo atsiėmimo.
 8. Klientui pametus kvitą,  bagažas yra išduodamas pateikus asmens dokumentą ir raštiška prašymą, aprašant bagaže esančius daiktus.
 9. Bagažo saugojimo  skyriaus darbo laikas skelbiamas ant bagažo saugojimo skyriaus įėjimo durų ir internetinėje svetainėje  www.panevezioautobusai.lt. Klientas, privalo atsiimti bagažą bagažo saugojimo skyriaus darbo valandomis. Ne darbo metu bagažas neišduodamas ir nepriimamas saugojimui jokiomis aplinkybėmis.