Akcininkai

Panevėžio miesto savivaldybė

Bendrovės vadovybė

Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas: Arnoldas Gražys
Vyr. finansininkė: Roma Morozovienė

UAB “Panevėžio autobusų parkas” paskelbė:

9 aktualias viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.
1 turto deklaraciją.
5 darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, privačių interesų deklaracijas.