Akcininkai

Panevėžio miesto savivaldybė

Bendrovės valdyba

Valdybos pirmininkas: Asta Puodžiūnienė
Valdybos nariai:

  • Laimonas Radzevičius
  • Vaidotas Antanavičius
  • Daina Pilkauskienė

Bendrovės vadovybė

Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas: Arnoldas Gražys
Vyr. finansininkė: Roma Morozovienė

UAB “Panevėžio autobusų parkas” paskelbė:

9 aktualias viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.
1 turto deklaraciją.
5 darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, privačių interesų deklaracijas.