Pagrindinis Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos tikslas – užkardyti, o įvykus atvejui – kiek įmanoma greičiau sustabdyti arba pakeisti elgesį, kuris žemina darbuotoją, žeidžia jo vertę ir orumą. Bendrovė imasi priemonių sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojo garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ir kuriais siekiama darbuotojui sukelti įtampą darbe.

Bet kokia smurto ir (ar) priekabiavimo forma yra neteisėta ir Bendrovėje netoleruojama. Darbuotojai privalo bendradarbiauti vieni su kitais, taikiai spręsti įvairias situacijas, etiškai ir mandagiai elgtis su kolegomis, o iškilus konfliktinėms situacijoms ar kilus nesutarimams, kreiptis į tiesioginį vadovą ir spręsti konfliktinę situaciją nenaudojant psichologinio smurto ir mobingo.

Darbuotojai, susiduriantys su smurtu ir (ar) priekabiavimu, mobingu ar patiriantys įtampą darbe, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie tai pranešti:

  • elektroniniu paštu pasitikejimas@panevezioautobusai.lt;
  • atsiunčiant pranešimą paštu (ant voko pažymint „Konfidencialu“ bei gavėju nurodant „Pasitikėjimo linija“);
  • pranešant savo tiesioginiam vadovui;
  • pranešti žodžiu Bendrovės administracijos atstovui;
  • užpildyti pranešimo formą PILDYTI ČIA

Smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politiką galite perskaityti čia
Pranešėjų tvarkos aprašą galite perskaityti čia