Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 priedas
    PRANEŠIMAS APIE SMURTĄ IR (AR) PRIEKABIAVIMĄ/ MOBINGĄ