Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Korupcijos prevencijos priemonės
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ vadovaujasi ir įgyvendina Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo  Nr. 1-71 „Panevėžio miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programa“ nurodymus. Su šia programa ir programos įgyvendinimo priemonių planu galima susipažinti čia

Korupcijos rizikos analizė
2018 m. kovo mėnesį pateikta LR Specialiųjų tyrimų tarnybos rizikos analizė.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas: galite matyti čia
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas  STT pateikti informaciją, sąrašas: galite matyti čia

Pranešimai apie korupciją

UAB „Panevėžio autobusų parkas“, siekdama užtikrinti kuo skaidresnę veiklą ir užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, kviečia asmenis informuoti apie bendrovės darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus vienu iš šių būdų:

  • elektroniniu paštu: info@panevezioautobusai.lt;
  • siunčiant paštu: UAB „Panevėžio autobusų parkas“, J. Basanavičiaus 67 K4, 36204 Panevėžys;
  • telefonu +370 45 433 232;
  • tiesiogiai atvykus į UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ir pateikus pranešimą.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis),

faksu +370 5 266 3307, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.