Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos agresijos, transporto lengvatos Panevėžio m.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba nusprendė užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, 2023 m. nustatyti tokias transporto lengvatas:
– 100 proc. mokiniams, įsigijusiems mėnesinį vardinį bilietą, galiojantį kalendorinėmis dienomis;
– 100 proc. per pirmą gyvenimo Lietuvoje mėnesį, įsigijus mėnesinį vardinį bilietą, galiojantį kalendorinėmis dienomis;
– 80 proc. gyvenant Lietuvoje ilgiau nei vieną mėnesį, įsigijus mėnesinį vardinį bilietą, galiojantį kalendorinėmis dienomis.
Lengvata mokiniams galioja pateikus Migracijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos išduotą registracijos kortelę ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir mokinio pažymėjimą, kitiems asmenims – pateikus Migracijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos išduotą registracijos kortelę ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.